Fox lovey

This is a free pattern and you are welcome to crochet as many fox loveys as you like. To sell them are, on the other hand, NOT allowed. If you want to check out my work you find me on Instagram: @elwecrochet and Facebook: Elin virkar. If you post pictures of your finished work, please be sure to give me credit. I´m not very used to making patterns so if you find anything strange with it, please let me know.  Happy crocheting!

Before you begin

I have used fine cotton yarn (Adlibris cotton 8/4).

3mm hook for the blanket and 2,5mm for the fox

The blanket is crocheted with the V-stitch technique. The finished size is approx. 26*26cm (10*10”).

You crochet one row each of the colours yellow, orange, green, blue and two rows of white.

I prefer to make the colour change by attaching the new yarn when I make the last pull through on the last double crochet of the row. Use the technique you´re the most comfortable with.

Abbrevations

Ch             –                 chain

Sc              –                 single crochet

Dc             –                 double crochet

Dec          –                 decrease

Inc            –                 increase

Slst             –                 slip stitch

St               –                 stitch

Blanket

1: Start with yellow yarn. Chain 54 loosely.

2: 2dc in fourth chain from hook, skip next ch. *2dc in next ch, skip next ch*. *Repeat* until end of row. Work 1dc in very last ch.

 3: With orange yarn chain 3 (counts as first dc) and turn. 2dc between each pair of dc from row 2. Finish with 1dc in top of chain3.

Colour change
Start new row with chain 3
2dc between each pair of dc

4: With green yarn repeat row 3.

5: With blue yarn repeat row 3.

6-7: With white yarn repeat row 3 (Note! two rows).

Crochet four more groups of yellow, orange, green, blue, white, white. Finish with a group without white. The last row is blue.

Finish off and weave in all loose ends.

Boarder

With white yarn, chrochet three rows of sc. Attach the yarn to the middle of any of the sides. Pull up a loop, chain 1 and crochet 1sc in the same stitch. Make sure to place the stitches evenly along the sides and that you have about the same number along each side (about 54st). In the corners you crochet 3sc. Finish the round with a slst in first sc.

Fox

Head and body are crocheted as one piece.

1: With orange yarn crochet 6sc in a magic ring.

2: (inc)x6                                      (12)

3: (1sc, inc)x6                              (18)

4: (2sc, inc)x6                              (24)

5: (3sc, inc)x6                              (30)

6: (4sc, inc)x6                              (36)

7: (5sc, inc)x6                              (42)

8: (6sc, inc)x6                              (48)

9-20: 48sc                                    (48)

21: (6sc, dec)x6                          (42)

22: (5sc, dec)x6                          (36)

23: (4sc, dec)x6                          (30)

24: (3sc, dec)x6                          (24)

25: (2sc, dec))x6                        (18)

26: (2sc, inc)x6                            (24)

27: (3sc, inc)x6                            (30)

28: (4sc, inc)x6                            (36)

29-33: 36sc                                  (36)

34: (4sc, dec)x6                          (30)

35: (3sc, dec)x6                          (24)

36: (2sc, dec)x6                          (18)

37: (1sc, dec)x6                          (12)

38: (dec)x6                                  (6)

Cut the yarn and finish off.     

Finished head and body

Nose

1: With white yarn crochet 6sc in a magic ring.

2: (1sc, inc)x3                              (9)

3: (2sc, inc)x3                              (12)

4: (3sc, inc)x3                              (15)

5: (4sc, inc)x3                              (18)

6: (5sc, inc)x3                              (21)

7: (6sc, inc)x3                              (24)

8: (7sc, inc)x3                              (27)

9: (8sc, inc)x3                              (30)

Change to orange yarn.

10-11: 30sc                                  (30)

Cut the yarn and save a tail for sewing.

Ears (make two)

1: With white yarn crochet 4sc in a magic ring.

2: (1sc, inc)x2                              (6)

3: (2sc, inc)x2                              (8)

4: (1sc, inc)x4                              (12)

Change to orange yarn,

5: (1sc, inc)x6                              (18)

6-11: 18sc                                    (18)

Cut the yarn and save a tail for sewing.

Arm (make one)

1: Chain 10. Make sure to save a long tail for sewing.

2: Form a ring with a slst in first ch.

3: 1sc in every st  (10)

Continue crocheting 1sc in every st until the arm is long enough. I made 22 rows. Stuff the arm as you go along. Cut the yarn and save a tail for sewing.

Form a ring with slst in first ch
Finished arm

Legs (make two)

1: With orange yarn crochet 6sc in a magic ring.

2: (inc)x6                                      (12)

3: (1sc, inc)x6                              (18)

4: (2sc, inc)x6                              (24)

5-6: 24sc                                       (24)

7: (2sc, dec)x6                            (18)

8: (1sc, dec)x6                            (12)

9: (dec)x6                                    (6)

10: 6sc                                          (6)

Cut the yarn and save a tail for sewing.

Tail

1: With white yarn crochet 6sc in magic circle

2: (1sc, inc)x3                              (9)

3: 9sc                                            (9)

4: (2sc, inc)x3                              (12)

Change to orange yarn.

5: 12sc                                          (12)

6: (1sc, inc)x6                              (18)

7-9: 18sc                                       (18)

10: (1sc, dec)x6                          (12)

Cut the yarn and save a tail for sewing.

Assembly

Embroider a nose and eyes with black yarn. If you want to you can add a highlight with white yarn. Sew on ears and tail. Sew on the nose and stuff before you close it up completely. Sew on the first end of the arm and then the blanket on the inside of it (see pictures). After that you sew the other side of the arm. I sew on the legs last so I´m sure they don´t end up behind the blanket.

Sy fast snutte.jpg
Sew on the first side of the arm
Sy fast arm1.jpg
Sew the blanket on to the inside of the arm
Sew the other side of the arm on

Rävsnutte

Detta är ett gratismönster och du är välkommen att virka hur många rävsnuttar du vill. Att sälja dem är däremot INTE tillåtet. Följ mig gärna på Instagram: @elwecrochet eller på Facebook: Elin virkar. Om du lägger ut bilder på ditt alster så vill jag att du taggar/hänvisar till mig. Enjoy!

Innan du börjar

Jag har använt Adlibris cotton 8/4.

Virknål 3mm till filten och 2,5mm till räven.

Filten virkas med ”v-stitch” teknik. Färdig storlek är ungefär 26*26cm.

Du virkar ett varv var av färgerna gul, orange, grön, blå och två varv med vitt.

Jag byter färg genom att dra igenom det nya garnet när jag gör den sista ”genomdragningen” på den sista stolpen på varvet. Gör på det sätt som du tycker är bäst.

Snuttefilt

1: Börja med gult garn. Virka en kedja med 54 lm (tänk på att inte virka för hårt)

2: Virka 2st i fjärde m från nålen, *hoppa över en m, virka 2st i nästa m*. *Upprepa* varvet ut och avsluta med 1st i sista m.

3: Med orange garn virka 3lm och vänd (räknas som första st). Virka 2st mellan varje par stolpar från förra varvet. Avsluta med 1st i sista m.

Färgbyte
Börja varje varv med 3lm
Garnbyte.jpg
Här placerar du stolparna

4: Med grönt garn upprepa varv 3.

5: Med blått garn upprepa varv 3.

6-7: Med vitt garn upprepa varv 3 (Obs! två varv)

Virka fyra sektioner till med gult, orange, grönt, blått, vitt, vitt.

Slutligen virkar du en sektion utan vitt. Sista varvet är alltså blått.

Fäst alla tusen trådar!

Kant

Med vitt garn virkar jag en enkel kant av tre varv med fasta maskor. Jag brukar börja på mitten av valfri sida genom att dra igenom garnet, virka en lm och sedan en fm i samma m. Se till att fördela maskorna jämt och att du får ungefär lika många längs varje sida, jag har ungefär 54. I hörnen virkar du 3fm. När du kommer varvet runt avslutar du med en sm i första fm.

Räv

Huvud och kropp virkas i ett.

1: Med orange garn virka 6fm i en magisk ring

2: 2fm i varje m                          (12)

3: 2fm i varannan m                  (18)

4: 2fm i var tredje m                  (24)

5: 2fm i var fjärde m                  (30)

6: 2fm i var femte m                  (36)

7: 2fm i var sjätte m                   (42)

8: 2fm i var sjunde m                 (48)

9-20: 48fm

21: (6fm, två ihop)x6                 (42)

22: (5fm, två ihop)x6                 (36)

23: (4fm, två ihop)x6                 (30)

24: (3fm, två ihop)x6                 (24)

25: (2fm, två ihop)x6                 (18)

26: 2fm i var tredje m                (24)

27: 2fm i var fjärde m                (30)

28: 2fm i var femte m                (36)

29-33: 36fm

34: (4fm, två ihop)x6                 (30)

35: (3fm, två ihop)x6                 (24)

36: (2fm, två ihop)x6                 (18)

37: (1fm, två ihop)x6                 (12)

38: (två ihop)x6                          (6)

Klipp av garnet och fäst.        

Huvud och kropp virkas i ett

Nos

1: Med vitt garn virka 6fm i magisk ring

2: 2fm i varannan m                  (9)

3: 2fm i var tredje m                  (12)

4: 2fm i var fjärde m                  (15)

5: 2fm i var femte m                  (18)

6: 2fm i var sjätte m                   (21)

7: 2fm i var sjunde m                 (24)

8: 2fm i var åttonde m              (27)

9: 2fm i var nionde m                (30)

Byt till orange garn

10-11: 30fm

Klipp av garnet men spara en lång bit till att sy fast nosen.

Öron (2st)

1: Med vitt garn virka 4fm i magisk ring

2: 2fm i varannan m                  (6)

3: 2fm i var tredje m                  (8)

4: 2fm i varannan m                  (12)

Byt till orange garn

5: 2fm i varannan m                  (18)

6-11: 18fm

Klipp av garnet men spara en lång bit att sy fast öronen med.

Arm

1: Virka 10lm. Se till att du sparar en lång bit garn att sy fast armen med.

2: Forma till en ring med en sm

3: Virka en fm i varje m (10)

Fortsätt virka 1fm i varje m tills armen är lagom lång. Jag virkade 22 varv. Stoppa armen allteftersom. Klipp av garnet och spara en lång bit att sy fast armen med.

Forma lm-kedjan till en ring
Färdig arm

Ben (2st)

1: Med orange garn virka 6fm i magisk ring

2: 2fm i varje m                           (12)

3: 2fm i varannan m                  (18)

4: 2fm i var tredje m                  (24)

5-6: 24fm

7: (2fm, två ihop)x6                   (18)

8: (1fm, två ihop)x6                   (12)

9: (två ihop)x6                            (6)

10: 6fm

Klipp av garnet, spara en lång bit att sy fast benet med.

Svans

1: Med vitt garn virka 6fm i en magisk ring

2: 2fm i varannan m                  (9)

3: 9fm

4: 2fm i var tredje m                  (12)

Byt till orange garn.

5: 12fm

6: 2fm i varannan m                  (18)

7-9: 18fm

10: (1fm, två ihop)x6                 (12)

Klipp av garnet och spara en lång bit att sy fast svansen med.

Montering

Brodera nos och ögon med svart garn. Brodera eventuellt en glansdager i ögonen med vitt garn. Sy fast öron och svans. Sy fast nosen och stoppa efterhand. Sy fast ena änden av armen och sedan snutten på baksidan av armen (se bilder). Sedan sys andra änden av armen fast. Benen brukar jag sy fast sist så att jag ser att de hamnar på varsin sida av snutten och inte bakom.

Sy fast första änden av armen
Sy fast filten på insidan av armen
Sy fast andra änden av armen

                 

Totte the bunny

This pattern is made with much effort by me, Elin Werner. I´m not used to making patterns, this is actually my first one. Therefore there might be some mistakes or uncertainties in the pattern. Feel free to give me feedback so I can improve the pattern if necessary.  

This is a free pattern and you are welcome to crochet as many bunnies as you like. To sell them are, on the other hand, NOT allowed. If you want to check out my work you find me on Instagram: @elwecrochet and Facebook: Elin virkar. If you post pictures of your finished work, please be sure to give me credit. Happy crocheting!

Before you begin

For this project I have used a light worsted cotton yarn (Adlibris cotton 8/8) and crochet hook 3mm. The finished size of the bunny is approx. 33 cm(12”).

 You need one colour for the body (A), two shirt colours (B,C), one for the trousers (D) and finally orange and green for the carrot bag. You also need a pair of safety eyes, 10mm.

Body and head are crocheted in one part. That makes the assembly easier. One less part to sew on!

Be sure to stuff head and body firmly to get the right shape. When you think you have stuffed enough, stuff some more!

When it comes to the arms, you only stuff the hands firmly. The rest of the arm should just be lightly stuffed.

Abbrevations (US terms)

sc              single crochet

hdc           half double crochet

dec           decrease

inc              increase

sl st            slip stitch

Legs (make two)

1:               With colour A crochet 6 sc in a magic ring

2:               inc in every sc          (12)

3:               (sc, inc)x6                  (18)

4:               (2sc, inc)x6                (24)

5-15:         24 sc

First leg: cut the yarn and finish off. Second leg: don´t cut the yarn. Chain 4 and attach to the first leg with a sc. Continue crocheting sc in every stitch round the first leg, then in chain 4, second leg, and chain 4 again.

24+4+24+4=56 sc

Body

1-3:            56 sc

4:               Change to colour B (56sc)

5:               Change to colour C (56sc)

                  Change colour every row from now on.

6:               56sc

7:               10sc, dec, 13sc, dec, 13sc, dec, 10sc, dec, 3sc   (52sc)

8:               52 sc

9:               10sc, dec, 12sc, dec, 12 sc, dec, 9sc, dec, 1sc    (48sc)

10:             48 sc

11:             10sc, dec, 11sc, dec, 11sc, dec, 7sc, dec, 1c      (44sc)

12:             44sc

13:             9sc, dec, 11sc, dec, 11sc, dec, 4sc, dec, 1c        (40sc)

14:             40sc

15:             10sc, dec, 9sc, dec, 9sc, dec, 3sc, dec, 1c          (36sc)

16:             36 sc

17:             1sc, dec, 8sc, dec, 7sc, dec, 7sc, dec, 5sc           (32sc)

18:             32sc

19:             10sc, dec, 12sc, dec, 6sc                                            (30sc)

20:             30sc

Head

21:             Change to colour A (sc, inc)x15    (45sc)

22:             (2sc, inc)x15   (60sc)

23:             (3sc, inc)x15   (75sc)

24-35:       75sc

Attach the eyes between row 29 and 30 with 11 stitches apart.

36:             23sc, dec, 23sc, dec, 23sc, dec  (72 sc)

37:             (10sc, dec) x 6          (66sc)

38:             (9sc, dec) x 6              (60sc)

39:             (8sc, dec) x 6              (54sc)

40:             (7sc, dec) x 6              (48sc)

41:             (6sc, dec) x 6              (42sc)

42:             (5sc, dec) x 6              (36sc)

43:             (4sc, dec) x 6              (30sc)

44:             (3sc, dec) x 6              (24sc)

45:             (2sc, dec) x 6            (18sc)

46:             (1sc, dec) x 6              (12sc)

47:             (dec) x 6                      (6sc)

Cut the yarn and finish off.

Arms (make two)

1:               With colour A crochet 6sc in a magic ring.

2:               (inc) x 6           (12sc)

3:               (1sc, inc) x 6   (18sc)

4-6:            18sc

7:               (4sc, dec) x 3  (15sc)

8:               15sc

9:               Change to colour B   (15sc)

10:             Change to colour C  (15sc) Change colour every row from now on.

11-22:       15sc

23:             (3sc, dec) x 3  (12sc)

                  Finish with a sl st. Cut the yarn but save a tail long enough to sew the arm to the body.

Ears (make two)

1:               With colour A crochet 6 sc in a magic ring 

2:               (inc) x 6           (12sc)

3:               (sc, inc) x 6     (18sc)

4-7:            18sc

8:               (2sc, inc) x 6   (24sc)

9-12:         24sc

13:             (3sc, inc) x 6   (30sc)

14-15:       30sc

16:             (3sc, dec) x 6  (24sc)

17-18:       24sc

19:             (2sc, dec) x 6  (18sc)

20-21:       18sc

22:             (1sc, dec) x 6  (12sc)

                  Finish with a sl st. Cut the yarn but save a tail long enough to sew the ear to the body.

Trousers

1:               Chain 35 and sl st in first chain to form a ring.

2:               Chain 2 (counts as first hdc). One hdc in every st. Sl st in chain 2.

3-7:            Repeat row 2.

Cut the yarn and finish off. This is the first leg of the trousers. Crochet one more but do not cut the yarn. Chain 2 and attach to the first leg with a sc.

8:               Continue crocheting sc round the first leg, then in chain 2, second leg and in chain 2 again (35+2+35+2=74 sc)

9:               Chain 2 (counts as first hdc).

                  Hdc in every sc (74hdc). Sl st in chain 2

10-13:       Repeat row 9.

14:             Sl st in every hdc. Cut the yarn and finish off.

                  If the waist is too big you can make a few dec on the last row of hdc.

Suspender

Chain 45. Sc back along the chain starting in second chain from hook (44sc). Cut the yarn and save a tail for sewing it onto the trousers.

Carrot bag

1:               With orange yarn crochet 6 sc in a magic

                  ring

2:               (2sc, inc) x 2  (8sc)

3:               (3sc, inc) x 2  (10sc)

4:               (4sc, inc) x 2  (12sc)

5:               (5sc, inc) x     (14sc)

6:               (6sc, inc) x 2  (16sc)

7:               (7sc, inc) x 2  (18sc)

8-10:         18sc

11:             Change to green yarn   (18sc)

12:             *Chain 4, sl st in same sc, skip next sc, sl st in next sc* Repeat 8 more times. Finsish with a sl st. Cut the yarn and finish off. To make the strap, chain 65 with green yarn. Sew it to the bag.

Scarf

Use a 4.5mm hook and crochet loosely.

Chain 4. Hdc in every st starting in second chain from hook. (3hdc)

Chain 1 and turn, 3hdc. Repeat until the scarf is long enough.

Finishing touches

Sew arms and ears to the body. Embroider nose and eyebrows.

If you want to you can put some colour on the cheeks (I use

rouge). Sew on a button to the trousers, over the suspender.

Totte kanin

Detta mönster är skapat med stor möda av mig, Elin Werner. Jag är inte van att skriva mönster, det här är faktiskt mitt första. I vanliga fall hittar jag på allteftersom jag virkar. Därför kan det hända att det finns konstigheter här och där. Kontakta mig gärna med feedback i sådana fall, så jag kan förbättra mönstret.

 Detta är ett gratismönster och du är välkommen att virka hur många Totte kanin du vill. Att sälja dem är däremot INTE tillåtet. Följ mig gärna på Instagram: @elwecrochet eller på Facebook: Elin virkar. Om du lägger ut bilder på ditt alster så vill jag att du taggar/hänvisar till mig. Enjoy!

Innan du börjar

Jag har använt mig av Adlibris cotton 8/8 och virknål 3. Kaninen blir då ca 33 cm hög.

Du behöver en färg till kroppen (A), två till tröjan (B,C), en till byxorna (D) och så orange och grön till morotsväskan. Ögonen jag använt är säkerhetsögon 10 mm.

Kropp och huvud virkas i ett vilket gör att det blir ett monteringsmoment mindre.

Tänk på att stoppa kropp och huvud hårt för att de ska få rätt form. När det gäller armarna stoppar du händerna hårt men bara lite i resten av armen.

Ben

1:               Med färg A virka 6 fm i en magisk ring

2:               2 fm i varje m (12)

3:               2 fm i varannan m (18)

4:               2 fm i var tredje m (24)

5-15:         24 fm

När du är klar med det första benet klipper du av tråden och fäster. Klipp inte av garnet på det andra benet. Istället virkar du 4 lm och virkar sedan ihop de båda benen med en fm.

Fortsätt att virka runt det första benet, de fyra lm, andra benet och de fyra lm.

 (24+4+24+4=56 fm)

Kropp

1-3:            56 fm

4:               Byt till färg B (56 fm)

5:               Byt till färg C (56 fm) Fortsätt att byta färg varje varv.

6:               56 fm

7:               10 fm, två ihop, 13 fm, två ihop, 13 fm, två ihop, 10 fm, två ihop, 3 fm  (52 fm)

8:               52 fm

9:               10 fm, två ihop, 12 fm, två ihop, 12 fm, två ihop, 9 fm, två ihop, 1 fm  (48 fm)

10:             48 fm

11:             10 fm, två ihop, 11 fm, två ihop, 11 fm, två ihop, 7 fm, två ihop, 1 fm  (44 fm)

12:             44 fm

13:             9 fm, två ihop, 11 fm, två ihop, 11 fm, två ihop, 4 fm, två ihop, 1 fm  (40 fm)

14:             40 fm

15:             10 fm, två ihop, 9 fm, två ihop, 9 fm, två ihop, 3 fm, två ihop, 1 fm  (36 fm)

16:             36 fm

17:             1 fm, två ihop, 8 fm, två ihop, 7 fm, två ihop, 7 fm, två ihop, 5 fm  (32 fm)

18:             32 fm

19:             10 fm, två ihop, 12 fm, två ihop, 6 fm  (30 fm)

20:             30 fm

Huvud

21:             Byt till garn A. Öka i varannan maska (2 fm i samma m) (45 fm)

22:             2 fm i var tredje m  (60 fm)

23:             2 fm i var fjärde m  (75 fm)

24-35:       75 fm

Sätt fast ögonen mellan varv 29 och 30 med 11 maskor emellan.

36:             23 fm, två ihop, 23 fm, två ihop, 23 fm, två ihop  (72 fm)

37:             (10 fm, två ihop) x 6  (66 fm)

38:             (9 fm, Två ihop) x 6    (60 fm)

39:             (8 fm, två ihop) x 6    (54 fm)

40:             (7 fm, två ihop) x 6   (48 fm)

41:             (6 fm, två ihop) x 6   (42 fm)

42:             (5 fm, två ihop) x 6   (36 fm)

43:             (4 fm, två ihop) x 6   (30 fm)

44:             (3 fm, två ihop) x 6   (24 fm)

45:             (2 fm, två ihop) x 6   (18 fm)

46:             (1 fm, två ihop) x 6   (12 fm)

47:             (två ihop) x 6             (6 fm)

Klipp av garnet, dra ihop hålet och fäst.

Armar

1:               Med färg A virka 6 fm i magisk ring.

2:               2 fm i varje m  (12 fm)

3:               1 fm i varannan m  (18 fm)

4-6:            18 fm

7:               (4 fm, två ihop) x 3  (15 fm)

8:               15 fm

9:               Byt till färg B   (15 fm)

10:             Byt till färg C  (15 fm) Fortsätt byta färg varje varv.

11-22:       15 fm

23:             (3 fm, två ihop) x 3  (12 fm)

                  Avsluta med en smygmaska. Klipp av garnet men spara en lång bit att sy fast armen med.

Öron

1:               Med färg A virka 6 fm i magisk ring 

2:               2 fm i varje m  (12 fm)

3:               2 fm i varannan m  (18 fm)

4-7:            18 fm

8:               2 fm i var tredje m  (24 fm)

9-12:         24 fm

13:             2 fm i var fjärde m  (30 fm)

14-15:       30 fm

16:             (3 fm, två ihop) x 6  (24 fm)

17-18:       24 fm

19:             (2 fm, två ihop) x 6  (18 fm)

20-21:       18 fm

22:             (1 fm, två ihop) x 6  (12 fm)

                  Avsluta med en smygmaska. Klipp av garnet men spara en lång bit att sy fast öronen med.

Byxor

1:               Virka 35 luftmaskor och forma till en ring med en smygmaska.

2:               Virka 2 lm och sedan en halvstolpe i varje lm. Avsluta med en sm i andra lm.

3-7:            Upprepa varv 2.

Klipp garnet och fäst. Detta är första byxbenet. Virka ett till men klipp inte garnet. Virka istället 2 lm och virka sedan ihop byxbenen med en fm.

8:               Fortsätt att virka fm runt första byxbenet, 2 lm, andra byxbenet, 2 lm (35+2+35+2=74 m)

9:               Virka 2 lm sedan en hst i varje m. Avsluta med en smygmaska i översta lm.

10-13:       Upprepa varv 9.

14:             Sm i varje hst. Klipp garnet och fäst.

                  Om byxorna är stora i midjan kan man göra några minskningar här och där på varv 13.

Hängslen

Virka 45 luftmaskor och virka sedan fm tillbaka längs luftmaskkedjan med början i andra maskan från virknålen. Klipp garnet, spara en bit för att sy fast med.

Morotsväska

1:               Med orange garn virka 6 fm i magisk ring

2:               2fm i var tredje m  (8 fm)

3:               2fm i var fjärde m  (10 fm)

4:               2fm i var femte m  (12 fm)

5:               2fm i var sjätte m   (14 fm)

6:               2fm i var sjunde m  (16 fm)

7:               2fm i var åttonde m (18 fm)

8-10:         18 fm

11:             Byt till grönt garn   (18 fm)

12:             Virka *4 lm och gör en sm i samma fm, hoppa över en fm och gör en sm i nästa fm*. Upprepa tills du kommit varvet runt. Avsluta med en sm, klipp garnet och fäst. Axelremmen gör du genom att virka en kedja av 65 lm som du sedan syr fast på väskan.

Halsduk

Här använder jag virknål 4,5 och virkar löst för att halsduken inte

ska bli så kompakt.

Virka fyra lm. Virka en hst i andra maskan från nålen och sedan

i de två återstående maskorna (3 hst). Virka en lm, vänd och virka

en hst i varje m. Upprepa till önskad längd.

Slutpill

Sy fast armar och öron. Brodera nos och ögonbryn. Sätt lite färg på

kinderna om du vill (jag använder rouge). Sy fast en knapp på

framsidan av byxorna, vid hängslet.

Häpp!

Totte är klar.

Hoppas du har haft en rolig virkupplevelse och att du är nöjd med din kanin.

Totte2.jpg

Om mig

Jag heter Elin Werner och virkning är min terapi.

Jag började virka 2016 och lärde mig genom att titta på engelskspråkiga tutorials på youtube. Därför är jag mer säker på de engelska virktermerna än de svenska!

Nästan direkt fastnade jag för att virka djur och dockor, amigurumis. Från början efter mönster men ganska snabbt blev det eget hittepå. Eftersom jag virkar på frihand och hittar på allteftersom är inte en figur den andra lik. Min tanke har dock alltid varit att skriva ner hur jag gör och nu har jag äntligen skrivit mitt första mönster. Det , och kommande mönster, vill jag förstås dela med mig av. Därav denna hemsida.

Följ mig på Instagram: @elwecrochet eller Facebook: Elin virkar om du vill se mer av mitt arbete.

Håll till godo!


My name is Elin Werner and crocheting is my therapy.

I started crocheting in 2016. I learnt by watching tutorials on youtube (that´s why I´m more comfortable with english crochet terms than swedish!)

Right from the start I found it most fun to crochet animals and dolls, amigurumis. In the beginning I followed patterns, but soon I started making up my own creations. I normally make it up as I go along. Therefore all my yarnbabies look different. My goal however has always been to write patterns. And now my first one is done! Of course I want to share it with who ever is interested and that´s why I started this blog.

Follow me on Instagram: @elwecrochet or Facebook: Elin virkar if you want to see more of my work.

Enjoy!

Presentera dig (exempelinlägg)

Detta är ett exempelinlägg som ursprungligen publicerades som en del av Blogguniversitetet. Anmäl dig till något av våra tio program och börja blogga på rätt sätt.

Du ska publicera ett inlägg i dag. Oroa dig inte över hur din blogg ser ut. Oroa dig inte om du inte har gett den något namn än, eller om det känns oöverstigligt. Klicka bara på knappen ”Nytt inlägg” och berätta varför du är här.

Varför ska du göra det här?

  • För att det ger nya läsare lite sammanhang. Vem är du? Varför ska de läsa din blogg?
  • För att det hjälper dig att fokusera dina idéer om din blogg och vad du vill göra med den.

Inlägget kan vara kort eller långt, en personlig presentation av ditt liv eller en beskrivning av syftet med bloggen, något att sträva mot i framtiden eller en enkel beskrivning av vad du tänker publicera.

Här är några frågor som hjälper dig att komma igång:

  • Varför bloggar du offentligt i stället för att skriva en personlig dagbok?
  • Vilka ämnen tror du att du kommer att skriva om?
  • Vem skulle du vilja få kontakt med via din blogg?
  • Om du lyckas blogga under hela nästa år, vad hoppas du kunna uppnå?

Du låser inte fast dig vid något av detta. En bra sak med bloggar är hur de hela tiden utvecklas i takt med att vi lär oss nya saker, växer och interagerar med varandra – men det är bra att veta var och varför du började. Genom att formulera dina mål kan du också få bra förslag till några inlägg.

Vet du inte hur du ska börja? Skriv bara det första som dyker upp i huvudet. Anne Lamott, författare till en bok om skrivande som vi älskar, säger att du måste tillåta dig själv att skriva ett ”uselt första utkast”. Hon har en bra poäng – det viktigaste är att börja skriva och oroa sig för redigering senare.

När du är redo att publicera ska du ge ditt inlägg tre till fem taggar som beskriver bloggens inriktning – skrivande, fotografi, fiktion, föräldraskap, mat, bilar, filmer, sport, vad du vill. De här taggarna hjälper andra som intresserar sig för dina ämnen att hitta i läsaren. Se till att en av taggarna är ”zerotohero”, så att andra nya bloggare kan hitta dig också.